pcFrog lanseaza campania "Transport Gratuit Municipiul Galati".

Campania este dedicata tuturor galatenilor, clienti ai magazinului online pcFrog, indiferent de valoarea comenzii. Conditia obligatorie este ca adresa de livrare sau de ridicare sa fie pe raza municipiului Galati. 

Descrierea campaniei:

Campania  "TRANSPORT GRATUIT MUNICIPIUL GALATI" este organizata de SC MENSAJERO SRL (denumit in continuare “pcFrog” sau “Organizator”) social in GALATI, Str. Gheorghe Doja, nr. 12, jud. Galati,  cod unic de inregistrare RO27039991, numar de inregistrare la Registrul Comertului J17/548/2010.

In momentul intrarii in Campanie acceptati responsabilitatea exclusiva pentru a decide daca participarea dumneavoastra este legala conform oricarei jurisdictii aplicabile pentru dumneavoastra. Intrand in Campanie, dumneavoastra sunteti de acord cu acest Regulament si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei.

1. – DREPT DE PARTICIPARE

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Municipiul Galati, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse participante in Campanie, in perioada jos- mentionata in limita stocului disponibil de pe www.pcfrog.ro.

2 – PERIOADA SI LOCATIA CONCURSULUI

Campania se desfasoara pe magazinul online www.pcfrog.ro  in perioada 17.06.2019 - 31 decembrie 2019.

3 - INFORMATII PRIVIND MECANISMUL CAMPANIEI

Livrarea este gratuita pentru orice persoana fizica sau juridica care achizitioneaza produse de pe magazinul online www.pcfrog.ro in perioada sus-mentionata, indiferent de valoarea comenzii. Conditia obligatorie este ca adresa de livrare sau de ridicare sa fie pe raza municipiului Galati. In pagina de comanda dedicata la Metode de livrare participantul la campanie trebuie sa selecteze "Transport Gratuit in Municipiul Galati". Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil.

4 - CONDITII GENERALE

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

 5 - LIMITAREA RĂSPUNDERII

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs. la acest Campanie.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.

6 - LEGISLATIE SI LITIGII

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

7 - REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant in locatiile Campaniei / pagina de internet a Campaniei.

8 - FORTA MAJORA

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

 9 - INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

10 - PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Participarea la acest Campanie implica acceptarea expresa de catre participanti ca datele lor personale sa fie stocate si prelucrate de Organizator pentru informari ulterioare din partea acestuia legate strict de desfasurarea Campaniei precum si date colectate in vederea conformarii cu prevederile legislatiei fiscale (facturare) sau necesare predarii sau livrarii produselor precum nume, prenume, telefon, adresa de livrare a produselor si adresa de e-mail.

Pentru mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal consultati pagina dedicata

11 - TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor si legile privind protectia persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

 

Organizator

SC MENSAJERO SRL